gatunki stali

1H13/1.4006

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

0,09 - 0,15

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

12,0-14,0

Si

max.0,8

Ni

max.0,60

P

max.0,040

 

 

Odporność stali na korozję.Odporna na działanie:

- korozji atmosferycznej wiejskiej i miejskiej,

- wód naturalnych (z wyjątkiem wody morskiej i kopalnianej),

- pary wodnej,

- gorących par ropy naftowej,

- rozcieńczonych roztworów alkalicznych (np. amoniaku),

- rozcieńczonych zimnych (o temperaturze normalnej) kwasów nieorganicznych (np. kwasu azotowego),

- rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych (z wyjątkiem mrówkowego, szczawiowego, octowego),

- rozcieńczonych zimnych roztworów soli, np. azotanów, azotynów, węglanów i innych (z wyjątkiem chlorków, siarczanów, jodków),

- smarów i olejów mineralnych,

- benzyny i innych ciekłych paliw,

- alkoholi i eterów,

- produktów żywnościowych nie zawierających soli kuchennej i innych środków konserwujących.

Przykłady zastosowania

Łopatki turbin parowych, zawory pras hydraulicznych, aparatura urządzeń krakingowych, sworznie, nakrętki, przedmioty gospodarstwa domowego (nakrycia stołowe).

Stal trudniej spawalna niż gatunki 0H13 i 0H13J – przy zachowaniu odpowiednich warunków (podgrzewanie).

Po spawaniu dla zachowania odporności na korozję międzykrystaliczną należy przeprowadzić zabieg obróbki cieplnej – wyżarzanie lub ulepszanie.

2H13/1.4021

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

0,16 - 0,25

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

12,0-14,0

Si

max.0,8

Ni

max.0,60

P

max.0,040

 

 

Odporności stali na korozję.

Odporna na działanie:

- korozji atmosferycznej wiejskiej i miejskiej,

- wód naturalnych (z wyjątkiem wody morskiej i kopalnianej),

- pary wodnej,
- gorących par ropy naftowej,

- rozcieńczonych roztworów alkalicznych(np. amoniaku),

- rozcieńczonych zimnych (o temperaturze normalnej) kwasów nieorganicznych (np. kwasu azotowego),

- rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych (z wyjątkiem mrówkowego, szczawiowego, octowego),

- rozcieńczonych zimnych roztworów soli, np. azotanów, azotynów, węglanów i innych (z wyjątkiem chlorków, siarczanów, jodków),

- smarów i olejów mineralnych,

- benzyny i innych ciekłych paliw,

- alkoholi i eterów,

- produktów żywnościowych nie zawierających soli kuchennej i innych środków konserwujących.

Przykłady zastosowania

Części maszyn o wymaganej większej twardości i wytrzymałości, jak wały, śruby, dławice, sprężyny, części maszyn  i formy do odlewów pod ciśnieniem.

Spawanie stali nie zalecane. Po spawaniu dla zachowania odporności na korozję międzykrystaliczną należy przeprowadzić  zabieg obróbki cieplnej – ulepszanie.

3H13/1.4028

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

0,26 - 0,35

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

12,0-14,0

Si

max.0,8

Ni

max.0,60

P

max.0,040

 

 

Odporności stali na korozję.

Odporna na działanie:

- korozji atmosferycznej wiejskiej i miejskiej,

- wód naturalnych (z wyjątkiem wody morskiej i kopalnianej),

- pary wodnej,

- gorących par ropy naftowej,

- rozcieńczonych roztworów alkalicznych(np. amoniaku),

- rozcieńczonych zimnych (o temperaturze normalnej) kwasów nieorganicznych (np. kwasu azotowego),

- rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych (z wyjątkiem mrówkowego, szczawiowego, octowego),

- rozcieńczonych zimnych roztworów soli, np. azotanów, azotynów, węglanów i innych (z wyjątkiem chlorków, siarczanów, jodków),

- smarów i olejów mineralnych,

- benzyny i innych ciekłych paliw,

- alkoholi i eterów,

- produktów żywnościowych nie zawierających soli kuchennej i innych środków konserwujących.

Przykłady zastosowania

Części maszyn o wymaganej większej twardości i wytrzymałości, jak wały, śruby, dławice, sprężyny, części maszyn  i formy do odlewów pod ciśnieniem, przedmioty gospodarstwa domowego (noże nierdzewne).

Spawanie stali nie zalecane. Po spawaniu dla zachowania odporności na korozję międzykrystaliczną należy przeprowadzić  zabieg obróbki cieplnej – ulepszanie.

4H13/1.4034

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

0,36 - 0,45

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

12,0-14,0

Si

max.0,8

Ni

max.0,60

P

max.0,040

 

 

Odporności stali na korozję.

Odporna na działanie:

- korozji atmosferycznej wiejskiej i miejskiej,

- wód naturalnych (z wyjątkiem wody morskiej i kopalnianej),

- pary wodnej,

- gorących par ropy naftowej,

- rozcieńczonych roztworów alkalicznych (np. amoniaku),

- rozcieńczonych zimnych (o temperaturze normalnej) kwasów nieorganicznych (np. kwasu azotowego),

- rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych (z wyjątkiem mrówkowego, szczawiowego, octowego),

- rozcieńczonych zimnych roztworów soli, np. azotanów, azotynów, węglanów i innych (z wyjątkiem chlorków, siarczanów, jodków),

- smarów i olejów mineralnych,

- benzyny i innych ciekłych paliw,

- alkoholi i eterów,

- produktów żywnościowych nie zawierających soli kuchennej i innych środków konserwujących.

Przykłady zastosowania

Narzędzia skrawające, narzędzia pomiarowe, igły do gaźników, łożyska kulkowe, przyrządy i narzędzia chirurgiczne.

Stal niespawalna.

H17/1.4016

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,10

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

16,0-18,0

Si

max.0,8

Ni

max.0,60

P

max.0,040

 

 

Odporności stali na korozję.

Odporna na działanie:

- korozji atmosferycznej wiejskiej i miejskiej,

- wód naturalnych (z wyjątkiem wody kopalnianej i podobnych),

- pary wodnej,

- gorących par ropy naftowej, zwłaszcza zawierających siarkę,

- stopionej siarki i jej par,

- rozcieńczonych roztworów alkalicznych, np. wodorotlenku sodowego do 20% przy temperaturze wrzenia, do 30% przy temperaturze normalne; amoniaku o dowolnym stężeniu i przy dowolnej temperaturze ( do temperatury wrzenia ),

- rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych ( np. kwasu octowego do 5%, winnego, szczawiowego, jabłkowego, i innych ),

- roztworów soli np. azotanów, azotynów, węglanów fosforowych, cyjanów, chromianów ( o dowolnym stężeniu i temperaturze) z wyjątkiem siarczanów, chlorków, jodków, itp.,

- benzyny i innych ciekłych paliw,

- mydła oraz produktów żywnościowych takich, jak mleko, sery, piwo, kawa,herbata, oleje jadalne, spirytus, wódka itp.,

- ponadto na działanie korozji naprężeniowej.

Przykłady zastosowania

Stosuje się do urządzeń niespawalnych. Urządzenia do wytwarzania kwasu azotowego ( wieże absorpcyjne, wymienniki ciepła dla gorących tlenków azotu i gorącego kwasu azotowego ), zbiorniki, rurociągi, i cysterny do przewozu kwasu azotowego; urządzenia i części maszyn przemysłu spożywczego ( np. mleczarskiego, browarniczego, cukierniczego, owocowo-warzywniczego), urządzenia i części przemysłu mydlarskiego,urządzenia kuchenne stołówek, wytwórni konserw i gospodarstwa domowego.

Spawanie stali nie zalecane. Po spawaniu dla zachowania odporności na korozję międzykrystaliczną należy przeprowadzić zabieg obróbki cieplnej – ulepszanie.

2H17N2/1.4057

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

0,17 - 0,25

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

16,0-18,0

Si

max.0,8

Ni

1,5-2,5

P

max.0,040

 

 

Odporności stali na korozję.

Odporna na działanie:

- korozji atmosferycznej wiejskiej i miejskiej,

- wód naturalnych (z wyjątkiem wody kopalnianej i podobnych),

- pary wodnej,

- gorących par ropy naftowej, zwłaszcza zawierających siarkę,

- stopionej siarki i jej par,

- rozcieńczonych roztworów alkalicznych, np. wodorotlenku sodowego do 20% przy temperaturze wrzenia, do 30% przy temperaturze normalne; amoniaku o dowolnym stężeniu i przy dowolnej temperaturze ( do temperatury wrzenia ),

- rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych ( np. kwasu octowego do 5%, winnego, szczawiowego, jabłkowego, i innych ),

- roztworów soli np. azotanów, azotynów, węglanów fosforowych, cyjanów, chromianów ( o dowolnym stężeniu i temperaturze) z wyjątkiem siarczanów, chlorków, jodków, itp.,

- benzyny i innych ciekłych paliw,

- mydła oraz produktów żywnościowych takich, jak mleko, sery, piwo, kawa,herbata, oleje jadalne, spirytus, wódka itp.,

- ponadto na działanie korozji naprężeniowej.

Przykłady zastosowania

Części maszyn do przemysłu kwasu azotowego i części urządzeń obciążonych mechanicznie;

części maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego ( np. mleczarskiego, browarniczego, drożdżowego ), przemysłu papierniczego itp. Części maszyn narażonych na działanie korozyjne wody morskiej ( części pomp ).

Spawanie stali nie zalecane. Po spawaniu dla zachowania odporności na korozję międzykrystaliczną należy przeprowadzić zabieg obróbki cieplnej – ulepszanie.

0H18N9/1.4301

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,07

S

max.0,030

Mn

max.2,0

Cr

17,0-19,0

Si

max.0,8

Ni

9,0-11,0

P

max.0,045

 

 

Odporności stali na korozję.

Odporna na działanie:

- korozji atmosferycznej wiejskiej i miejskiej,

- wód naturalnych (z wyjątkiem wody kopalnianej i podobnych),

- pary wodnej,

- gorących par ropy naftowej, zwłaszcza zawierających siarkę,

- stopionej siarki i jej par,

- rozcieńczonych roztworów alkalicznych, np. wodorotlenku sodowego do 20% przy temperaturze wrzenia, do 30% przy temperaturze normalne; amoniaku o dowolnym stężeniu i przy dowolnej temperaturze ( do temperatury wrzenia ),

- rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych ( np. kwasu octowego do 5%, winnego, szczawiowego, jabłkowego, i innych ),

- roztworów soli np. azotanów, azotynów, węglanów fosforowych, cyjanów, chromianów ( o dowolnym stężeniu i temperaturze) z wyjątkiem siarczanów, chlorków, jodków, itp.,

- benzyny i innych ciekłych paliw,

- mydła oraz produktów żywnościowych takich, jak mleko, sery, piwo, kawa,herbata, oleje jadalne, spirytus, wódka itp.,

- ponadto na działanie korozji naprężeniowej.

Odporna na działanie korozji międzykrystalicznej.

Przykładowe zastosowania

Części głęboko tłoczone na urządzenia przemysłu chemicznego i azotowego: wieże absorpcyjne, wymienniki ciepła, zbiorniki do kwasów, rurociągi i inna aparatura spawana, urządzenia dla przemysłu lakierniczego i farmaceutycznego: autoklawy, mieszadła, kotły destylacyjne; części pomp m.in. do pracy w kwaśnych wodach szybowych w przemyśle węglowym w przemyśle spożywczym i owocowo-warzywniczym na elementy narażone na działanie agresywnych środków konserwujących ( sól, SO2 ).

1H18N9T/1.4541

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,10

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

17,0-19,0

Si

max.0,8

Ni

8,0-10,0

P

max.0,040

Ti

5xC do 0,8

Odporności stali na korozję.

Odporna na działanie:

- korozji atmosferycznej wiejskiej i miejskiej,

- wód naturalnych (z wyjątkiem wody kopalnianej i podobnych),

- pary wodnej,

- gorących par ropy naftowej, zwłaszcza zawierających siarkę,

- stopionej siarki i jej par,

- rozcieńczonych roztworów alkalicznych, np. wodorotlenku sodowego do 20% przy temperaturze wrzenia, do 30% przy temperaturze normalne; amoniaku o dowolnym stężeniu i przy dowolnej temperaturze ( do temperatury wrzenia ),

- rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych ( np. kwasu octowego do 5%, winnego, szczawiowego, jabłkowego, i innych ),

- roztworów soli np. azotanów, azotynów, węglanów fosforowych, cyjanów, chromianów ( o dowolnym stężeniu i temperaturze) z wyjątkiem siarczanów, chlorków, jodków, itp.,

- benzyny i innych ciekłych paliw,

- mydła oraz produktów żywnościowych takich, jak mleko, sery, piwo, kawa,herbata, oleje jadalne, spirytus, wódka itp.,

- ponadto na działanie korozji naprężeniowej.

Odporna na działanie korozji międzykrystalicznej.

Przykładowe zastosowania

Urządzenia do przemysłu chemicznego i azotowego: wieże absorpcyjne, wymienniki ciepła, zbiorniki do kwasów, rurociągi i inna aparatura spawana; urządzenia do przemysłu lakierniczego i farmaceutycznego: autoklawy, mieszadła, kotły destylacyjne, eczęści pomp m.in. do pracy w kwaśnych wodach szybowych w przemyśle węglowym w przemyśle spożywczym i owocowo-warzywniczym na elementy narażone na działanie agresywnych środków konserwujących ( sól, SO2 ).

H17N13M2T/1.4571

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,08

S

max.0,030

Mn

max.2.0

Cr

16,0-18,0

Si

max.0,8

Ni

11,00-14,00

P

max.0,045

Ti

5xC do 0,80

Mo

2,0-2,5

 

 

Odporności stali na korozję.

Odporna na działanie:

- korozji atmosferycznej wiejskiej i miejskiej,

- wód naturalnych (z wyjątkiem wody kopalnianej i podobnych),

- pary wodnej,

- gorących par ropy naftowej, zwłaszcza zawierających siarkę,

- stopionej siarki i jej par,

- rozcieńczonych roztworów alkalicznych, np. wodorotlenku sodowego do 20% przy temperaturze wrzenia, do 30% przy temperaturze normalne; amoniaku o dowolnym stężeniu i przy dowolnej temperaturze ( do temperatury wrzenia ),

- rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych ( np. kwasu octowego do 5%, winnego, szczawiowego, jabłkowego, i innych ),

- roztworów soli np. azotanów, azotynów, węglanów fosforowych, cyjanów, chromianów ( o dowolnym stężeniu i temperaturze) z wyjątkiem siarczanów, chlorków, jodków, itp.,

- benzyny i innych ciekłych paliw,

- mydła oraz produktów żywnościowych takich, jak mleko, sery, piwo, kawa,herbata, oleje jadalne, spirytus, wódka itp.,

- ponadto na działanie korozji naprężeniowej.

Odporna na działanie korozji międzykrystalicznej.

Przykładowe zastosowania

Urządzenia do przemysłu chemicznego i azotowego: wieże absorpcyjne, wymienniki ciepła, zbiorniki do kwasów, rurociągi i inna aparatura spawana; urządzenia do przemysłu lakierniczego i farmaceutycznego: autoklawy, mieszadła, kotły destylacyjne, eczęści pomp m.in. do pracy w kwaśnych wodach szybowych w przemyśle węglowym w przemyśle spożywczym i owocowo-warzywniczym na elementy narażone na działanie agresywnych środków konserwujących ( sól, SO2 ).

0H17N12M2T/1.4404

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,050

S

max.0,030

Mn

max.2.0

Cr

16,0-18,0

Si

max.1,0

Ni

11,00-14,00

P

max.0,045

Ti

5xC do 0,6

Mo

2,0-3,0

 

 

Odporności stali na korozję.

Odporna na działanie:

- korozji atmosferycznej wiejskiej i miejskiej,

- wód naturalnych (z wyjątkiem wody kopalnianej i podobnych),

- pary wodnej,

- gorących par ropy naftowej, zwłaszcza zawierających siarkę,

- stopionej siarki i jej par,

- rozcieńczonych roztworów alkalicznych, np. wodorotlenku sodowego do 20% przy temperaturze wrzenia, do 30% przy temperaturze normalne; amoniaku o dowolnym stężeniu i przy dowolnej temperaturze ( do temperatury wrzenia ),

- rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych ( np. kwasu octowego do 5%, winnego, szczawiowego, jabłkowego, i innych ),

- roztworów soli np. azotanów, azotynów, węglanów fosforowych, cyjanów, chromianów ( o dowolnym stężeniu i temperaturze) z wyjątkiem siarczanów, chlorków, jodków, itp.,

- benzyny i innych ciekłych paliw,

- mydła oraz produktów żywnościowych takich, jak mleko, sery, piwo, kawa,herbata, oleje jadalne, spirytus, wódka itp.,

- ponadto na działanie korozji naprężeniowej.

Odporna na działanie korozji międzykrystalicznej.

Przykładowe zastosowania.

Do budowy urządzeń o ściance grubszej niż 20 mm w środowiskach o dużym zagrożeniu korozją międzykrystaliczną oraz w obecności niektórych bardzo agresywnych chlorków ( stali nie należy stosować w obecności kwasu azotowego ); zaleca stosowania w niektórych węzła ciągu produkcji mocznika. Stal spawalna. Po spawaniu dla zachowania dla zachowania odporności na na korozję międzykrystaliczną, stal nie wymaga przeprowadzenia zabiegu obróbki cieplnej.

0H23N28M3TCu

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,06

S

max.0,030

Mn

max.2.0

Cr

22,0-25,0

Si

max.0,8

Ni

26,00-29,00

P

max.0,045

Ti

0,5-0,9

Mo

2,5-3,0

 Cu

 2,5-3,5

Oporność stali na korozję

Stal przeznaczona przede wszystkim do środowisk zawierających kwas siarkowy.

Odporna na działanie:

kwasu siarkowego o dowolnym stężeniu przy temperaturze do 40*C.

kwasu siarkowego o stężeniu do 60% i 100% przy temperaturze do 60*C.

Kwasu siarkowego o stężeniu do 40% przy temperaturze do 80*C.

Kwasu siarkowego o stężeniu do 20% przy temperaturze do 100*C.

Kwasu fosforowego o dowolnym stężeniu i dowolnej temperaturze.

Wrzącego kwasu mrówkowego, cytrynowego, mlekowego o dowolnym stężeniu.

Środowisk zawierających chlorki, chlorany, nadchlorany i podchlorany.

Zimnego rozcieńczonego ( do 4% ) kwasu solnego.

Zimnego rozcieńczonego kwasu fenolowodorowego.

Odporna na działanie korozji międzykrystalicznej.

Przykłady zastosowania

Na elementy pracujące w środowisku kwasu siarkowego i fosforowego, mrówkowego i chlorków

2H17

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,15

S

max.0,030

Mn

max.0,7

Cr

16,0-18,0

Si

max.1,2

Ni

max.0,6

P

max.0,040

 


Własności charakterystyczne

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 850*C.

Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.

Mało odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania

Garnki żarzelne, skrzynki do nawęlania.

H13JS/1.4724

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,12

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

12,0-14,0

Si

1,0-1,3

Ni

max.0,5

P

max.0,040

 Al

0,8-1.1

Własności charakterystyczne

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 950*C.

Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.

Mało odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania

Szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych; części żaroodporne kotłów parowych i aparatów; części suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych, podpory dla podgrzewaczy pary, części zdmuchiwaczy sadzy.

Stal spawalna przy zachowaniu odpowiednich warunków. Wymagane podgrzewanie przed i przy spawaniu. Po spawaniu przeprowadzić wyżarzanie w temperaturze 750-800*C, potem studzenie w powietrzu.

H18JS/1.4742

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,12

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

17,0-19,0

Si

0,8-1,1

Ni

max.0,5

P

max.0,040

 Al

0,7-1,2

Własności charakterystyczne

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1050*C.

Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.

Mało odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania

Szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych; części żaroodporne kotłów parowych i aparatów; części suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych, podpory dla podgrzewaczy pary, części zdmuchiwaczy sadzy.

Stal spawalna przy zachowaniu odpowiednich warunków. Wymagane podgrzewanie przed i przy spawaniu. Po spawaniu przeprowadzić wyżarzanie w temperaturze 750-800*C, potem studzenie w powietrzu.

H24JS/1.4742

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,12

S

max.0,030

Mn

max.1,0

Cr

23,0-25,0

Si

1,3-1,6

Ni

max.0,5

P

max.0,045

 Al

1,3-1,6

Własności charakterystyczne

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1200*C.

Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.

Mało odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania

Szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych; części żaroodporne kotłów parowych i aparatów; części suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych, podpory dla podgrzewaczy pary, części zdmuchiwaczy sadzy.

Stal spawalna przy zachowaniu odpowiednich warunków. Wymagane podgrzewanie przed i przy spawaniu. Po spawaniu przeprowadzić wyżarzanie w temperaturze 750-800*C, potem stydzenie w powietrzu.

H25T/1.4749

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,15

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

24,0-27,0

Si

max.1,0

Ni

max.0,6

P

max.0,045

 Ti

4xC do 0,8

Własności charakterystyczne

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1100*C.

Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.

Mało odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania

Części mało obciążone mechanicznie, jak: płyty denne, mufle, szyny, ruszty i inne części pieców grzewczych, naczynia do wyżarzania, części do gazogeneratorów, części aparatury do destylacji siarki, części palników, zdmuchiwaczy sadzy. Osłony termoelementów.

Stal spawalna przy zachowaniu odpowiednich warunków. Wymagane podgrzewanie przed i przy spawaniu. Po spawaniu przeprowadzić wyżarzanie w temperaturze 750-800*C, potem stydzenie w powietrzu.

H23N13/1.4833

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,20

S

max.0,030

Mn

max.2,0

Cr

22,0-25,0

Si

max.1,0

Ni

12,0-15,0

P

max.0,045

 


Własności charakterystyczne

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1050*C.

Mało odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.

Odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania

Części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach.

Stal spawalna.

Podgrzewanie przy spawaniu i obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane.

H20N12S2/1.4828

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,20

S

max.0,030

Mn

max.1,50

Cr

19,0-22,0

Si

1,8-2,5

Ni

11,0-13,0

P

max.0,040

 


Własności charakterystyczne

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1050*C.

Mało Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.

Odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania

Części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach.

Stal spawalna.

Podgrzewanie przy spawaniu i obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane.

H23N18/1.4845

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,20

S

max.0,030

Mn

max.1,50

Cr

22,00-25,00

Si

max.1,0

Ni

17,0-20,0

P

max.0,045

 


Własności charakterystyczne

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1050*C.

Mało odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.

Odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania

Części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach.

Stal spawalna.

Podgrzewanie przy spawaniu i obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane.

H25N20S2/1.4841

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,20

S

max.0,030

Mn

max.1,5

Cr

24,0-27,0

Si

2,0-3,0

Ni

18,0-21,0

P

max.0,045

 


Własności charakterystyczne

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1150*C.

Mało Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.

Odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania

Silnie obciążone mechanicznie części urządzeń do konwersji metanu, pirolizy gazów, hydrogenizacji, urządzenia dla przemysłu szklarskiego, kosze do wypalania porcelany, części aparatury pracującej pod bardzo silnym obciążeniem mechanicznym w wysokich temperaturach.

Stal spawalna.

Podgrzewanie przy spawaniu i obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane.

H16N36S2/1.4864

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,15

S

max.0,030

Mn

max.2,0

Cr

15,0-17,0

Si

1,5-2,0

Ni

34,0-37,0

P

max.0,045

 


Własności charakterystyczne

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1100*C.

Mało Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.

Odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania

Części pieców do obróbki cieplnej, wyrobów ze stali, wypalania porcelany i wyrobów ceramicznych – wysoko obciążone mechanicznie, pracujące w wysokiej temperaturze oraz niektóre części wytwornic atmosfer ochronnych.

Stal spawalna.

Podgrzewanie przy spawaniu i obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane.