STAL Żaroodporna

Do produkcji elementów wykonanych ze stali, pracujących w temperaturach wyższych niż 600℃ stosowana jest stal żaroodporna i stal żarowytrzymała.
Stal żaroodporna i żarowytrzymała stosowane są w przedziale temperatur pracy 800-1150℃. Są to ogólnie przyjęte zakresy, i każdy gatunek z konkretnej podgrupy posiada odrębne przeznaczenie, granicę pełzania, wytrzymałość czasową na pełzanie, jak i środowisko w jakim może pracować przez określony czas.

Żaroodporność zapewnia zastosowanie dodatków stopowych do stali : chromu, glinu, krzemu, które tworząc na powierzchni materiału tlenki, utrudniają dalsze utlenianie. Natomiast żarowytrzymałość uzyskuje się dzięki zastosowaniu takich dodatków jak: molibden, wanad, wolfram, tytan, kobalt, chrom, krzem, które zwiększają energię wiązań atomów.

Większość stali żaroodpornych ( H25T, H18JS, H24JS) i wszystkie stale żarowytrzymałe, są również stalami nierdzewnymi a często i kwasoodpornymi np. H23N18, H25N20S2, H23N13.

Zastosowanie

Wyroby takie jak rury żaroodporne, blachy żaroodporne, pręty ze stali żaroodpornych i żarowytrzymałych, znajdują zastosowanie przy produkcji:

  • elementów pieców
  • podzespołów kotłów
  • części i podzespoły aparatury chemicznej
  • aparatury /li>wysokoprężnej
  • osłony termoelementów
  • podzespoły komór próżniowych
  • części pieców do wypalania ceramiki
  • części silników

oraz wszędzie tam, gdzie zastosowanie materiałów wykonanych ze stali kotłowych nie jest możliwe ze względu na zbyt wysoką temperaturę pracy lub zbyt agresywne środowisko pracy.
W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę gatunków stali żaroodpornej m.in.: 1.4724, 1.4742, 1.4749, 1.4828, 1.4762, 1.4841, 1.4833, 1.4845, 1.4864, 1.4876, 1.4878. Udostępniamy szeroki wybór artykułów jak np. rury żaroodporne, blachy żaroodporne, kątowniki żaroodporne, czy płaskowniki żaroodporne. 

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,12

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

12,0-14,0

Si

1,0-1,3

Ni

max.0,5

P

max.0,040

 Al

0,8-1.1

Własności charakterystyczne

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 950*C.

Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.

Mało odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania

Szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych; części żaroodporne kotłów parowych i aparatów; części suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych, podpory dla podgrzewaczy pary, części zdmuchiwaczy sadzy.

Stal spawalna przy zachowaniu odpowiednich warunków. Wymagane podgrzewanie przed i przy spawaniu. Po spawaniu przeprowadzić wyżarzanie w temperaturze 750-800*C, potem studzenie w powietrzu.

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,12

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

17,0-19,0

Si

0,8-1,1

Ni

max.0,5

P

max.0,040

 Al

0,7-1,2

Własności charakterystyczne

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1050*C.

Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.

Mało odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania

Szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych; części żaroodporne kotłów parowych i aparatów; części suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych, podpory dla podgrzewaczy pary, części zdmuchiwaczy sadzy.

Stal spawalna przy zachowaniu odpowiednich warunków. Wymagane podgrzewanie przed i przy spawaniu. Po spawaniu przeprowadzić wyżarzanie w temperaturze 750-800*C, potem studzenie w powietrzu.

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,12

S

max.0,030

Mn

max.1,0

Cr

23,0-25,0

Si

1,3-1,6

Ni

max.0,5

P

max.0,045

 Al

1,3-1,6

Własności charakterystyczne

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1200*C.

Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.

Mało odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i   węgloazotujących.

Przykłady zastosowania

Szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych; części żaroodporne kotłów parowych i aparatów; części suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych, podpory dla podgrzewaczy pary, części zdmuchiwaczy sadzy.

Stal spawalna przy zachowaniu odpowiednich warunków. Wymagane podgrzewanie przed i przy spawaniu. Po spawaniu przeprowadzić wyżarzanie w temperaturze 750-800*C, potem stydzenie w powietrzu.

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,15

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

24,0-27,0

Si

max.1,0

Ni

max.0,6

P

max.0,045

 Ti

4xC do 0,8

Własności charakterystyczne

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1100*C.

Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.

Mało odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania

Części mało obciążone mechanicznie, jak: płyty denne, mufle, szyny, ruszty i inne części pieców grzewczych, naczynia do wyżarzania, części do gazogeneratorów, części aparatury do destylacji siarki, części palników, zdmuchiwaczy sadzy. Osłony termoelementów.

Stal spawalna przy zachowaniu odpowiednich warunków. Wymagane podgrzewanie przed i przy spawaniu. Po spawaniu przeprowadzić wyżarzanie w temperaturze 750-800*C, potem stydzenie w powietrzu.

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,15

S

max.0,030

Mn

max.0,7

Cr

16,0-18,0

Si

max.1,2

Ni

max.0,6

P

max.0,040

 

 

Własności charakterystyczne

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 850*C.

Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.

Mało odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania

Garnki żarzelne, skrzynki do nawęlania.

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,20

S

max.0,030

Mn

max.2,0

Cr

22,0-25,0

Si

max.1,0

Ni

12,0-15,0

P

max.0,045

 

 

Własności charakterystyczne

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1050*C.

Mało odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.

Odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania

Części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach.

Stal spawalna.

Podgrzewanie przy spawaniu i obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane.

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,20

S

max.0,030

Mn

max.1,50

Cr

19,0-22,0

Si

1,8-2,5

Ni

11,0-13,0

P

max.0,040

 

 

Własności charakterystyczne

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1050*C.

Mało Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.

Odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania

Części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach.

Stal spawalna.

Podgrzewanie przy spawaniu i obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane.

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,20

S

max.0,030

Mn

max.1,50

Cr

22,00-25,00

Si

max.1,0

Ni

17,0-20,0

P

max.0,045

 

 

Własności charakterystyczne

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1050*C.

Mało odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.

Odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania

Części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach.

Stal spawalna.

Podgrzewanie przy spawaniu i obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane.

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,20

S

max.0,030

Mn

max.1,5

Cr

24,0-27,0

Si

2,0-3,0

Ni

18,0-21,0

P

max.0,045

 

 

Własności charakterystyczne

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1150*C.

Mało Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.

Odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania

Silnie obciążone mechanicznie części urządzeń do konwersji metanu, pirolizy gazów, hydrogenizacji, urządzenia dla przemysłu szklarskiego, kosze do wypalania porcelany, części aparatury pracującej pod bardzo silnym obciążeniem mechanicznym w wysokich temperaturach.

Stal spawalna.

Podgrzewanie przy spawaniu i obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane.

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,15

S

max.0,030

Mn

max.2,0

Cr

15,0-17,0

Si

1,5-2,0

Ni

34,0-37,0

P

max.0,045

 

 

Własności charakterystyczne

Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1100*C.

Mało Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.

Odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.

Przykłady zastosowania

Części pieców do obróbki cieplnej, wyrobów ze stali, wypalania porcelany i wyrobów ceramicznych – wysoko obciążone mechanicznie, pracujące w wysokiej temperaturze oraz niektóre części wytwornic atmosfer ochronnych.

Stal spawalna.

Podgrzewanie przy spawaniu i obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane.

Potrzebujesz naszej pomocy?
Skontaktuj się z nami.

Nasi handlowcy pomogą w wyborze odpowiednich materiałów i zaproponują dogodne warunki współpracy.

Troszcząc się o najwyższą jakość usług, firma wdrożyła i wykonuje usługi zgodnie z systemem ISO 9001:2015.

Obserwuj nas